Logo Business Fashion

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://businessfashion.nl/

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De website https://businessfashion.nl/ en de meeste onderdelen (tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Business Fashion. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Business Fashion.

 

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Business Fashion sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

 

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Business Fashion is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein https://businessfashion.nl/ zijn geen eigendom van Business Fashion. Business Fashion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Business Fashion worden onderhouden.