Werkkleding voor de Agrarische sector

In de stikstofdiscussie hebben zij de suggestie gedaan om de veestapel en de akkerbouw in Nederland fors in te krimpen, om op die manier een aanzienlijke reductie in de stikstofuitstoot van het land te bewerkstelligen.

De boeren zijn van mening dat zij hiermee zondebok van de stikstofemissie worden gemaakt, terwijl zij vaak in de afgelopen jaren juist fors hebben geinvesteerd in milieuvriendelijker productiemethoden. Zij zien liever dat nu andere sectoren gedwongen worden om een bijdrage te leveren aan de reductie van de stikstof uitstoot.

Bij Business Fashion komen we de agrarische sector wel tegemoet. Tot en met 9 oktober ontvang je 20% korting op een bestelling voor minimaal 10 personen.

Wilt u meer informatie?